Intel
Simon Masrani
VD för Masrani Global

Simon Masrani är VD för Masrani Global, som InGen-teknik är ett dotterbolag till. Han är ägare till Jurassic World.

TROR DU ATT DJURET FUNDERAR ÖVER SIN EGEN EXISTENS?
SIMON MASRANI (JURASSIC WORLD)

Finns i

Jurassic World

Visste du att?

Simon Masrani sa till Dr. Wu att stoppa sina experiment.